ZDRAVLJE 2020 – Postizanje zdravlja i razvoja u današnjoj Europi

Autor(i)

  • Zsuzsanna Jakab
  • Agis D. Tsouros

Sažetak

Zdravlje i blagostanje su ciljevi svakog čovjeka. Oni se danas smatraju kao najvažnija ljudska prava, glavne komponente pravičnog humanog, ekonomskog i društvenog razvoja, kao i resurs za svakodnevni život. Sve je više prisutno uvjerenje da su ovi ciljevi esencijalno važni za humani razvoj i sigurnost. Na zdravlje se više ne gleda samo kao na stavku u potrošnji za koju treba osigurati sredstva već kao na vrijednost koju treba njegovati i pravično unapređivati. Na zdravlje se gleda i kao na jedan pozitivni koncept, u kojem se naglašavaju društveni i individualni resursi, kao i fizički kapacitet.

Downloads

Objavljeno

2013-11-23

Broj časopisa

Rubrika

Međunarodna suradnja