Najmlađa služba za najdulji život

Autor(i)

  • Sanja Musić Milanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Iva Pejnović Franelić
  • Ljiljana Muslić
  • Sandra Mihel
  • Tatjana Nemeth Blažić
  • Irena Rojnić Palavra
  • Lana Kasumović
  • Andrea Adanić

Sažetak

Dobro zdravlje pojedinca pozitivno djeluje na osoban, ali i na ukupan društveni razvoj. Na očuvanje zdravlja utječu brojni čimbenici. Na individualnoj razini na zdravlje utječe dob, spol, genetsko određenje i životne navike, ali i vanjski (socijalni, ekonomski, okolišni) čimbenici kao što su siromaštvo, nezaposlenost/nedostatna primanja, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, okoliš. U određenoj mjeri na zdravlje utječu i informacije - pruženo znanje i obrazovanje. Promicanje i unapređenje zdravlja te promicanje zdravog načina života provodilo se i ranijih godina, no prvi puta od 2013. godine ove aktivnosti i formalno su organizirane na nivou Službe za promicanje zdravlja. Osnovna misija Službe je osigurati prijenos potrebnih znanja i vještina, praktična primjena te poticanje funkcionalne intersektorske, interdisciplinarne povezanosti i usklađenosti u praktičnom pristupu promicanja zdravlja.

 

Author Biographies

Sanja Musić Milanović, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Iva Pejnović Franelić

Ljiljana Muslić

Sandra Mihel

Tatjana Nemeth Blažić

Irena Rojnić Palavra

Lana Kasumović

Andrea Adanić

Downloads

Objavljeno

2013-11-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi