Integralni registri u zdravstvu Republike Hrvatske

Autor(i)

  • Ana Vrančić Mikić Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Tatjana Prenđa Trupec Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ranko Stevanović Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Vanja Pajić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Ivan Pristaš Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

Integracija, registri, zdravstvo

Sažetak

Zdravstveni registri se vode, koriste i održavaju na međusobno neusklađen, nesustavan i relativno nepovezan način koji generira redundancije i nepouzdanost podataka koja raste povezivanjem različitih registara te podiže troškove integracije, eksploatacije i daljnje izgradnje ukupnog informacijskog sustava. Potrebno je popisati sve registre prema zajedničkoj definiciji, detaljno ih višedimenzionalno proučiti i uklopiti u cjelovit učinkovit i visoko siguran zdravstveni informacijski sustav, interoperabilan s državnom informacijskom infrastrukturom, i koji pruža pravovremene, pouzdane i kvalitetne informacije i ostale usluge svim dionicima kojima je potrebno i koji na to imaju pravo.

Author Biography

Tamara Poljičanin, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2013-11-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi