Pilot EU metaregistar pacijenata – PARENT

Ivan Pristaš, Vanja Pajić, Vanesa Benković, Mladen Kostešić, Ranko Stevanović

Sažetak


U periodu od svibnja 2012. godine do rujna 2013. godine u skladu s ciljevima i planovima EU Joint Action projekta PARENT provedena je analiza literature i definicija metodologije, analiza nacionalnih registara, analiza međunarodnih registara, upitnik vlasnicima registara i izrađen pilot Registar svih registara.


Ključne riječi


metaregistar, registri pacijenata, EU

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja