Pilot EU metaregistar pacijenata – PARENT

Autor(i)

  • Ivan Pristaš
  • Vanja Pajić
  • Vanesa Benković
  • Mladen Kostešić
  • Ranko Stevanović

Ključne riječi:

metaregistar, registri pacijenata, EU

Sažetak

U periodu od svibnja 2012. godine do rujna 2013. godine u skladu s ciljevima i planovima EU Joint Action projekta PARENT provedena je analiza literature i definicija metodologije, analiza nacionalnih registara, analiza međunarodnih registara, upitnik vlasnicima registara i izrađen pilot Registar svih registara.

Author Biographies

Vanesa Benković

Mladen Kostešić

Downloads

Objavljeno

2013-11-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi