Posebitosti i interoperabilnost europskih registara - istraživanje u okviru EU projekta “PARENT - Cross-border Patient Registries Initiativeâ€

Vanesa Benković, Ivan Pristaš, Martina Jelinić, Vanja Pajić, Ranko Stevanović

Sažetak


U okviru europskog projekta PARENT Cross-border Patient Registries Initiative (www.patientregistries.eu) željeli smo istražiti europske registre i njihove posebitosti. Za potrebe istraživanja autori su proizveli opsežan upitnik na nizu radionica i fokus grupa s voditeljima europskih registara i predstavnicima zemalja Älanica. Istraživanje je pokazalo da postoji kritiÄna masa registara koji su voljni i željni sudjelovati u zajedniÄkoj EU platformi RoR-a. TakoÄ‘er, postoje nezadovoljene potrebe i želje registara, te će se arhitektura RoR-a i njegove sadržajne posebnosti graditi u smjeru identificiranih potreba.

Ključne riječi


EU registri pacijenata, interoperabilnost, PARENT

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja