Nacionalni programi prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti

Autor(i)

  • Melita Jelavić
  • Bernard Kaić HZJZ
  • Sanja Kurečić Filipović HZJZ
  • Iva Pem Novosel HZJZ
  • Vesna Višekruna Vučina Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Nataša Antoljak HZJZ
  • Andrea Š upe Parun HZJZ

Ključne riječi:

nacionalni, programi, prevencija

Sažetak

Javnozdravstveni cilj   programa prevencije kako zaraznih tako i nezaraznih bolesti   jest   prevenirati bolest, smanjiti njezinu incidenciju i smrtnost, a posljedično tome unaprijediti zdravlje pojedinca   i populacije u cjelini. Republika Hrvatska se pokretanjem i provođenjem programa prevencije svrstala u skupinu zemalja koje aktivno brinu o zdravlju svog stanovništva. Dobro koncipirani programi temelj su zdravstvene zaštite, oni su dugoročno gledano najučinkovitije i najjeftinije sredstvo u borbi protiv navedenih bolesti

Author Biographies

Melita Jelavić

dr.med.

specijalist epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Bernard Kaić, HZJZ

prim.dr.sc.

specijalist epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sanja Kurečić Filipović, HZJZ

mr.sc.

specijalist epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Iva Pem Novosel, HZJZ

dr.med.

specijalist epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vesna Višekruna Vučina, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

dr.med.

specijalizant epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Nataša Antoljak, HZJZ

prof.dr.sc.

specijalist epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Andrea Š upe Parun, HZJZ

dr.med.

specijalist epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Downloads

Objavljeno

2013-11-23

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi