Plan istraživanja utjecaja uvođenja standardnog operativnog postupka u kliničku praksu rodilišta na određeni klinički ishod

Autor(i)

  • Jelena Dimnjaković
  • Tamara Poljičanin
  • Bisreka Matok Glavaš
  • Sonja Kočiš čovran

Ključne riječi:

dojenje, smjernice, primalje, rodilište, laktacijska medicina

Sažetak

Bol i oštećenje bradavica prilikom dojenja (tzv. ragade) povezani su sa ranim prestankom dojenja te pojavom postporođajne depresije. Bol i ragade su često smatrane integralnim dijelom dojenja i neminovnošću, no istraživanja pokazuju da se pravovremenom intervencijom medicinskog osoblja oni mogu spriječiti. Pravovremena intervencija lakša je uz unaprijed definirane standardne operativne postupke čije uvođenje u kliničku praksu dokazano poboljšava kliničke ishode. Ovaj rad prikazuje plan istraživanja kojem je cilj utvrditi učinkovitost uvođenja standardnog operativnog postupka u smanjenju broja ragada u cilju prevencije ranog prestanka dojenja.

Downloads

Objavljeno

2021-01-12

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi