Mentalno zdravlje djece i adolescenata: prevalencija i specifičnosti mentalnih poremećaja

Autor(i)

  • Valentina Ričković Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

Ključne riječi:

adolescenti, djeca, mentalni poremećaj, mentalno zdravlje

Sažetak

Podatci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju kako 10 do 20% djece do osamnaeste godine ima neki poremećaj mentalnog zdravlja te da se u razdoblju djetinjstva i adolescencije razvije oko 50% psihijatrijskih bolesti.

Cilj: U ovom radu cilj je bio utvrditi najčešće mentalne poremećaje i specifične teškoće kod djece i adolescenata sa svrhom planiranja preventivnih mjera.

Metoda: Retrospektivno istraživanje je provedeno pregledom kartona pacijenata na uzorku od 104 ispitanika (N=48 ženskog, N=56 muškog spola). Sudionici su djeca i adolescenti od prvog razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole s područja Karlovačke županije koji su u razdoblju od tri godine sudjelovali u dijagnostičkom postupku u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Rezultati: Najzastupljeniji mentalni poremećaji kod djece i mladih su poremećaj pažnje s/bez hiperaktivnosti (ADHD/ADD) (52,9%) i anksiozni poremećaji (33,7%). Kod djece osnovnoškolskog uzrasta najzastupljeniji je ADHD/ADD (82,1%), dok su među srednjoškolcima najčešći anksiozni poremećaji (52,1%). Uočene su teškoće prepoznavanja i izražavanja emocija (88,5%), poteškoće u učenju (57,7%), loša slika o sebi (56,7%), obiteljski problemi (51,9%), problemi u ponašanju (51,0%) i pretjerano korištenje interneta/digitalnih medija (39,4%).

Zaključak: Rezultati pokazuju slične trendove svjetskim nalazima što nas upućuje na nužnost jačanja mjera preventivnih aktivnosti i ranog prepoznavanja koje bi poglavito bile usmjerene na stručne suradnike u školama i dječjim vrtićima.

Author Biography

Valentina Ričković, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

klinički psiholog

Downloads

Objavljeno

2021-01-13

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi