Sestrinska dokumentacija u Jednodnevnoj dječjoj kirurgiji

Autor(i)

  • Marta Bačurin

Ključne riječi:

Jednodnevna dječja kirurgija, sestrinska dokumentacija, smjernice jednodnevne kirurgije, medicinska sestra

Sažetak

Jednodnevna kirurgija može se definirati kao prijem odabranih bolesnika s planiranim kirurškim zahvatima koji se isti dan vraćaju kući, uz minimalnu bolničku opservaciju u trajanju od četiri sata (1). Jednodnevna dječja kirurgija je kompleksan multifaktorijalni koncept koji uključuje institucijske, organizacijske, medicinske, ekonomske i kvalitativne preduvjete.

Početak rada jednodnevne dječje kirurgije temelji se na Hrvatskim smjernicama za jednodnevnu dječju kirurgiju. (2) Medicinska sestra edukacijom principa rada u jednodnevnoj kirurgiji usavršava svoj pristup pacijentu i uz rad i edukaciju pomoću smjernica zadovoljava kriterije jednodnevne kirurgije.

Jedan od vrlo važnih koraka u zbrinjavanju pacijenta kroz jednodnevnu kirurgiju svakako je dokumentiranje. Specifične dokumentacije za Jednodnevnu kirurgiju u Republici Hrvatskoj još nema, odnosno nije standardizirana niti prilagođena za rad u jednodnevnoj kirurgiji pa svaka bolnica u kojoj se zbrinjavaju pacijenti putem jednodnevne kirurgije ima svaka za sebe svoju dokumentaciju, prilagođenu dobi pacijenata i vrstama zahvata. Važno je da sestrinska dokumentacija prati Smjernice jednodnevne kirurgije.

Vođenje sestrinske dokumentacije zakonska je obaveza medicinskih sestara. Kako interna dokumentacija Jednodnevne kirurgije nije zakonski regulirana hitno je potrebno izraditi istu. Potrebno je oformiti radnu grupu u Komori koja bi sastavila adekvatnu sestrinsku dokumentaciju za jednodnevnu dječju kirurgiju.

 

 

 

Downloads

Objavljeno

2021-01-12

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi