Uvodnik

Autor(i)

  • Uredništvo HČJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

U ovom broju autori pišu o izazovima starenja. Premda većina starijih osoba iskazuje da može živjeti samostalno, svaka peta starija osoba navodi da se susreće s određenim ograničenjima pri osnovnim svakodnevnim aktivnostima. Postojeću organizaciju   i modele   zdravstvene skrbi za starije osobe potrebno je nastaviti reformirati na konceptu zdravog starenja.

U radu o organizaciji zdravstvenog sustava i zakonodavnog okvira u potpori dojenju grupa autora ukazujena na prepreke koje ističe WHO i to: neadekvatan porodiljni dopust, lošu profesionalnu potporu majkama, bolničke prakse i zdravstvene politike nepovoljne po dojenje, manjak znanja o dojenju među zdravstvenim djelatnicima i agresivnu promociju zamjenskog mlijeka. U radu je prikazano stanje pojedinih faktoru u Hrvatskoj.

U radu o znanju i statvovima roditelja srednjoškolaca o cijepljenju protiv humanog papilloma virusa kao najčešći razlozi za necijepljenje istaknuti su strah od nuspojava, neznanje o postojanju cjepiva i nedovoljna istraženost cjepiva.

Rezultati rada o kvalitetui života oboljelih od raka dojke čimbenike poput: bračnog statusa, stupnja obrazovanja, vrste operativnog zahvata te pojave limfedema nakon operativnog zahvata.

U radu o arterijskoj hipertenziji istaknuto je da ispitanici, pogotovo oni iz ruralne sredine, nisu dobro informirani o tipu bolesti kao što je hipertenzija i njenom nastanku.

U radu o znanju i stavovima o transplantaciji organa ističe se potreba dodatne edukacije, informiranje cjelokupne javnosti, uklanjanje predrasuda, promicanje pozitivnog stava u svezi darivanja organa i potpisivanje donorske kartice uvelike bi moglo povećati broj potencijalnih darivatelja.

U radu   smrtnosti od šečerne bolesti autori podsjećaju da unatoč svim aktivnostima na ranom otkrivanju i liječenju,  smrtnost od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj je i dalje vrlo visoka te su potrebne daljnje intenzivirane aktivnosti u ovom području zdravstvene zaštite.

Downloads

Objavljeno

2020-02-10

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik