Uvodnik

Autor(i)

  • Uredništvo HČJZ Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

                                                                   

I u ovom broju objavljeni su zanimljivi članci i osvrti. U radu o etičkim principima u novorođenačkom razdoblju autorica prikazuje svu složenost problema i pitanja koja pred zdravstvene djelatnike postavlja suvremena medicina.  U radu o problemu glutenske enteropatije   naglašava se potreba jačanja svijesti o ovom problemu i te poticanje industrije u Hrvatskoj na proizvodnju bezglutenskih proizvoda. U rado o ADHD poremećaju  ističe se važnost pravovremenog uočavanja poteškoća kako bi se one pravovremenim mjerama minimalizirale ili posve korigirale.

U radu o dojenju autori podsjećaju na postojeću vrlo dobru infrastrukturu koja bi trebala imati pozitivan učinak na dojenje – dugi plaćeni porodiljni, zakonski regulirana stanka za dojenje, sva rodilišta su „Rodilišta-prijatelj djece“, majkama je osigurana patronažna skrb nakon izlaska iz bolnice, a na području zemlje djeluje i 206 grupa za potporu dojenju. Osim toga, trudnica za vrijeme trudnoće ide na prosječno 9 pregleda kod ginekologa, što je odlična prilika za edukaciju o dojenju, ali nažalost upitno je koliko je dobro iskorištena. Podrška sustava je evidentna, ali još je puno nepoznanica vezanih uz dojenje u Hrvatskoj te je potrebno nastaviti napore na poticanju dojenja.

U radu o šećernoj bolest tip 2 autori podsjećaju na njen utjecaj na kvalitetu života te da pozitivan i odgovoran stav prema bolesti omogućava njeno očuvanje i unapređenje.

U radu o spolnom zdravlju i kontracepciji u adolescenata autori ističu potrebu planiranja većeg broja edukacijskih aktivnosti za učenike srednjih škola i završnih razreda osnovne škole. Autori podsječaju da aktivno sudjelovanje mladih u edukacijskim i preventivnim programima pridonosi razvoju njihovog samopoštovanja i odgovornog spolnog ponašanja.

Objavljeno

2020-02-07

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik