Promjena u načinu života žena operiranih zbog karcinoma dojke na području grada Koprivnice

Bojan Strelec

Sažetak


Karcinom dojke je zloćudna bolest koja nastaje kada normalne žljezdane stanice dojke promijenom svojih svojstava počnu nekontrolirano rasti, množiti se ina taj način uništavati okolno zdravo tkivo. Rizični čimbenici za nastanak karcinoma dojke su menopauza, rana menarha, nerađanje ili kasno rađanje prvog djeteta, genska predispozicija, dulja primjena oralnih kontraceptiva i slično. Po učestalosti to je najčešće zastupljeni karcinom u žena (1).Karcinom dojke ima utjecaj na psihičko zdravlje žena što može dovesti do manjka samopouzdanja, te osjećaja manje vrijednosti posebice kod žena mlađe životne dobi (2,3).Razlikujemo tjelesne (limfedem, posturalne promjene), psihičke i socijalne posljedice karcinoma dojke i terapijskih postupaka.

U ovom se radu, na osnovi istraživanja provedenog u gradu Koprivnici, analizira kvaliteta života žena nakon lječenja karcinoma dojke. Podaci su prikupljeni anketnim istraživanjem na uzorku od 33 ispitanice, koje su ujedno i članice udruge „Nada“ iz Koprivnice. Rezultati rada upućuju na zaključak kako na kvalitetu života žena oboljelih od karcinoma dojke utječu mnogi čimbenici poput: bračnog statusa, stupnja obrazovanja, vrste operativnog zahvata te pojave limfedema nakon operativnog zahvata.


Ključne riječi


karcinom, karcinom dojke, kvaliteta života, operativni zahvat, limfedem

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja