PROCJENA ZNANJA STUDENATA SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE O INFEKCIJI VIRUSOM ZAPADNOG NILA

Autor(i)

  • Ana Matanov Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
  • Š tefica Mikšić Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
  • Stjepan Rudan Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
  • Ante Cvitković Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod
  • Dubravka Holik Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

Sažetak

Virus Zapadnog Nila (VZN),(engl. West Nile virus) po prvi puta izoliran je 1937.godine na području sjeverne Ugande. Prepoznat je kao uzročnik febrilne bolesti, te se povećava učestalost pojave bolesti. Prva epidemija VZN pojavila se 1951. godine na području Izraela, nakon čega su uslijedile brojne druge epidemije na području Maroka, Tunisa, Italije, Francuske i Rusije.

Cilj istraživanja bio je ispitati znanje o infekcijama virusa Zapadnog Nila kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te utvrditi eventualne razlike u odgovorima među studentima.

U istraživanju su sudjelovali studenti preddiplomskog i diplomskog smjera Sestrinstvo, kao i preddiplomskog i diplomskog smjera Fizioterapija. Ispitivanje je provedeno na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Podatci su prikupljeni pomoću anketnog upitnika. Za potrebe rada korišten je intervju s osobom oboljelom od infekcije virusa Zapadnog Nila.

Obrađeni su podatci 249 ispitanika. Utvrđeno je kako studenti studijskih smjerova Sestrinstvo i Fizioterapija posjeduju slabije znanje o infekcijama virusa Zapadnog Nila. Ne postoji značajna razlika u odgovorima između ispitanika s obzirom na godinu i vrstu studija. Isto tako, ne postoji zabrinutost među ispitanicima zbog mogućnosti oboljenja od infekcije te se ne vrše mjere prevencije od ove bolesti.

Iako su u globalu studenti pokazali zadovoljavajuću razinu znanja, radi ozbiljnih i teških komplikacija koja ova bolest može ostaviti po čovjeka, važno je implementirati ovaj dio gradiva u nastavne kurikulume jer je potpuni oporavak bolesnika nemoguć bez sustavnog i multidisciplinarnog rada različitih stručnjaka. Za takav rad potrebno je stalno usavršavanje i ulaganje u vlastito znanje i vještine.  

Downloads

Objavljeno

2019-10-16

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi