Kvaliteta života osoba oboljelih od šećerne bolesti tip 2

Autor(i)

  • Josipa Mikolčević

Ključne riječi:

kvaliteta života, šećerna bolest tip 2, kronična bolest

Sažetak

SAŽETAK

Cilj istraživanja: Istražiti u kojoj mjeri šećerna bolest tip 2 narušava kvalitetu života oboljelih.

Nacrt studije: Presječno istraživanje provedeno je u Službi za internističku djelatnost OB „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu.

Ispitanici i metode: Bolesnici Službe za internističku djelatnost OB „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu. U studiju je bilo uključeno 100 bolesnika oboljelih od šećerne bolesti tip 2. Podatci su se prikupljali putem upitnika s pitanjima. Korištena je metoda osobnog ispitivanja. Prikupljeni su podaci o dobi, razini obrazovanja, bračnom statusu, mjestu stanovanja te vrsti terapije koju ispitanici uzimaju. Upitnikom se ispituju tjelesne, duševne ili društvene posljedice nastale zbog ograničenog zdravlja.

Rezultati: Analizom rezultata dobivenih istraživanjem dolazimo do zaključka da šećerna bolest tip 2 ima veći utjecaj na fizičko nego na emocionalno zdravlje oboljelih. Oboljeli se osjećaju u manjoj mjeri ograničeni u obavljanju fizičkih aktivnosti. Ispitanici koji svoje zdravlje procjenjuju pozitivnije, imaju bolju razinu fizičkog funkcioniranja, manje ih fizički ili emocionalni problemi ometaju u društvenim aktivnostima te obavljaju željeni broj aktivnosti.

Zaključak: Kvaliteta života osoba oboljelih od šećerne bolesti tip 2 od velike je važnosti. O načinu na koji će bolesnik održati dobro opće stanje, ovisit će i njegova kvaliteta života. Š ećerna bolest tip 2 ima utjecaja na kvalitetu života, ali pozitivan i odgovoran stav prema bolesti može omogućiti bolju kvalitetu života oboljelih.

 

Downloads

Objavljeno

2020-02-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi