Uvodnik

Autor(i)

  • HČJZ Uredništvo

Sažetak

                                                               

I u ovom broju objavljeni su zanimljivi članci i osvrti. U radu o zdravstvenom sustavu Hrvatske autorica je dala prikaz njegovih najvažnijih prednosti i nedostatake, izbjegavajući govoriti isključivo u negativnom kontekstu.  

Rezultati prikazani u radu o stavovima i znanju biostatistike među mladim liječnicima u Hrvatskoj pokazuju veliku interes mladih liječnika za znanjem iz ovog područja.

Iako je u čovjekovoj prirodi da se igra čitav život, u djetinjstvu ima najveće značenje i moć. U radu o značaju igre u socijalizaciji djece predškolskog uzrasta istaknuta je njena važna uloga. Igra je jedna od temeljnih pretpostavki za pravilan rast i razvoj dječjeg organizma. Autori ističu značajnu ulogu odgajatelja. Uspije li odgajatelj usaditi predanost, zadovoljstvo i radost u igri, dijete će se razvijati u sretnu, zadovoljnu i odgovornu odraslu osobu.

Statistički podatci pokazuju kako se infekcije kao posljedice kardiokirurških operacija događaju u 5% do 21% slučajeva. Ukoliko su prisutne teže infekcije, postoperativni mortalitet povisuje se za više od 5 puta. Grupe autora ističu važnost prevencije infekcija kod bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja nakon kardiokirurških zahvata te piše o vrstama i prevenciji intrahospitalnih infekcija.  

Istraživanja iz 2011. godine su pokazala da u RH živi oko 12 000 gluhih osoba, a dostupno je svega 20 tumača. U radu o sestrinskoj skrbi za osobe s oštećenjem sluha ističu se problemi verbalne komunikacije i planiranje intervencija koje mogu podići kvalitetu života nagluhih/gluhih osoba.

U Republici Hrvatskoj svjedoci smo velikog broja porasta dijabetičara. Š ećerna bolest nalazi se među 10 vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i velik je javnozdravstveni problem. Održavanje „dobre faze“ dijabetesa nije lak posao kako ističe grupa autora. Zahtijeva znanje, pun angažman medicinskog osoblja i suradljivost dobro educiranog i motiviranog bolesnika koji će redovito provoditi samokontrole glikemije pa čak i suradnje njegove obitelji.

Grupa autora prikazala je stavove i mišljenja studenata treće godine preddiplomskog studija sestrinstva o odlasku na rad u inozemstvo. Podaci upozoravaju na potrebu promjena cijelog niza okolnosti u zdravstvu ukoliko se želi smanjiti sestrinske migracije.

Objavljeno

2019-06-07

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik