Utjecaj informatike u sestrinstvu na dobrobit zdravstvenog sustava

Autor(i)

  • Valentina Matić KBC Sestre milordnice
  • Una Mujičić čančarević Specijalistička ginekološka ordinacija Gordan Crvenković, dr.med.spec.gin i opst

Ključne riječi:

informatizacija, sestrinstvo, zdravstveni sustav, edukacija

Sažetak

SAŽETAK

Razvitak tehnologije u zdravstvu doveo je do brojnih unaprjeđenja u svim aspektima primjene zdravstvene zaštite. Elektronički zdravstveni zapis ili EZZ je kompletan zapis svih zdravstvenih stanja osiguranika, koji služi za pojednostavljenje i ujedinjenje zdravstvenih podataka, ustanova i smjernica. Unutar sestrinske struke, namjena uvođenja EZZ-a sa sobom nosi brojne prednosti, ali njeno izvršenje podrazumijeva značajan početni kapital, dugogodišnju pripremu i edukaciju djelatnika. E-zdravstvo uključuje međusobno povezane kategorije: informacijske sustave za klinički rad i kućnu njegu, personalizirane zdravstvene sustave i usluge za prostorno udaljene pacijente, integrirane regionalne i nacionalne zdravstveno-informacijske mreže te uporabu ostalih sustava potpore. Na području Republike Hrvatske provedeno je nekoliko istraživanja koja se bave proučavanjem utjecaja uvođenja e-zdravstva, mogućih poboljšanja unutar sustava, te negativnih aspekata navedene reforme. Proučavana su mišljenja ispitanika koja su dovela do mnogih ideja o poboljšanju e-zdravstva, kao i polja na kojima je potrebno uložiti dodatan napor kako bi se maksimalno iskoristio potencijal informatičke reforme.  

 

Ključne riječi: informatizacija, sestrinstvo, zdravstveni sustav, edukacija

Author Biography

Valentina Matić, KBC Sestre milordnice

Valentina Matić

mag.med.techn.

 

Una Mujičić-čančarević

bac.med.techn.

Downloads

Objavljeno

2019-06-10

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi