Sestrinska skrb za osobe s oštećenjem sluha

Autor(i)

  • Ljubica Nikolić KBC Zagreb.
  • Hanna Modrušan KBC Zagreb.

Ključne riječi:

Sestrinska dijagnoza, verbalna komunikacija, nagluhost/gluhost, medicinska sestra, pacijent, sestrinska anamneza, ciljevi, intervencije, edukacija, evaluacija

Sažetak

U ovom radu govorit će se o otežanoj verbalnoj komunikaciji kao sestrinskoj dijagnozi. Kako se sestrinstvo sve više razvija tako se i ovoj dijagnozi pridaje sve više pozornosti. Svi su se kroz život susreli s gluhim ili nagluhim osobama shodno tome ovaj rad je namijenjen da objasni što je to nagluhost/gluhoća, kako ih prepoznati i razlikovati. Također prikazat će moguće uzroke i rizične čimbenike koji dovode do ovog poremećaja slušnog sustava. Kao i za svaku dijagnozu tako i za ovu izrazito je važno pravilno i pravovremeno uzimanje sestrinske anamneze. Nakon što se uspostavi dijagnoza otežane verbalne komunikacije definiraju se ciljevi te se planiraju intervencije potrebne za olakšavanje i podizanje kvalitete života nagluhim/gluhim osobama. Te na samom kraju slijedi evaluacija na postavljene ciljeve.

Downloads

Objavljeno

2019-06-06

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi