ZNAčAJ IGRE U SOCIJALIZACIJI DJECE PREDŠ KOLSKOG UZRASTA

Autor(i)

  • Ivana Jasić Zdravstveno veleučilište Zagreb
  • Ana Marija Jasić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

igra, socijalizacija, predškolska djeca

Sažetak

SAŽETAK                    

Uvod:

Igra je najautonomnija čovjekova aktivnost i najizrazitiji oblik dječje aktivnosti. Iako je u čovjekovoj prirodi da se igra čitav život, u djetinjstvu ima najveće značenje i moć. Zato je igra jedna od temeljnih pretpostavki za pravilan rast i razvoj dječjeg organizma. U ovom istraživanju odlučili smo posvetiti pažnju dječjoj igri. Nastojali smo teorijski što detaljnije prikazati značaj igre u socijalizaciji predškolske djece te kako igra može doprinijeti kvalitetnoj i zdravoj socijalizaciji predškolske djece.

Cilj:

Ispitati ulogu igre u socijalizaciji djece predškolskog uzrasta. Ovim istraživanjem se želi otkriti i objasniti spoznaja igre i značenje igre u djetinjstvu djeteta.

Metode:

Provedena je anketa među roditeljima njihove predškolske djece Dječjeg vrtića Slagalica u Zagrebu. Anketa obuhvaća ispitivanje uobičajenih načina organiziranja igre, prihvaćanju teme igre i uloge u igri koju im dodjeljuju druga djeca, da usklade svoje ideje sa idejama svojih vršnjaka te da aktivno sudjeluju u igri. U anketi su sudjelovali roditelji 19 – ero djece dviju odgojno – obrazovnih različitih skupina kroz stvaranje, istraživanje i učenje uzrasta 1 – 6 godina starosti.

Rezultati:

Rezultati su pokazali da djeca u toku igre doživljavaju različite kontakte sa svojim vršnjacima što je na njih utjecalo na različite načine. 74% djece samostalno organizira igru, gdje su dječaci u prednosti, a 58% djece sudjeluju u zajednici i poštivanju pravila igre, gdje djevojčice uzimaju prednost.

Zaključak:

Kroz igru se dijete skladno razvija, stječe vještine i kvalitete poput samokontrole, izdržljivosti, radoznalosti, želje za uspjehom i istraživačke strasti. Zbog toga je važna stručna osoba odgajatelj koji će djetetu pomoći da odraste s osjećajem vjere u samog sebe i svoje sposobnosti, koji će u životu imati kapital, a to je djetetovo samopouzdanje i samostalnost. Uspije li odgajatelj usaditi predanost, zadovoljstvo i radost u igri, dijete će se razvijati u sretnu, zadovoljnu i odgovornu odraslu osobu.

 

Ključne riječi: igra, socijalizacija, predškolska djeca

Downloads

Objavljeno

2019-06-06

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi