Znamo li dovoljno o dijabetesu?

Autor(i)

  • Mateja Radić Veleučilište u Bjelovaru
  • Zrinka Puharić Veleučilište u Bjelovaru
  • Tatjana Badrov Veleučilište u Bjelovaru
  • Mirna Žulec Veleučilište u Bjelovaru
  • Dorian Rogović Kineziološki fakultet
  • Filip Puharić Medicinski fakultet

Ključne riječi:

dijabetes, liječenje, tjelesna aktivnost, prehrana

Sažetak

Š ećerna bolest je skupina metaboličkih poremećaja kojima je svojstven poremećaj izlučivanja i/ili djelovanja inzulina te hiperglikemija kao posljedica.
Klinički se definiraju četiri osnovna oblika bolesti različita prema svojoj etiologiji, patofiziologiji, terapijskom pristupu i prognozi. Š ećerna bolest je kronična bolest. Tek uz pravilno liječenje može se značajno poboljšati kvaliteta života i produljiti očekivano trajanje života.
Pojam šećerne bolesti ne odnosi se na jedan entitet, već na niz stanja koja dijele određena obilježja, od kojih je najvažnija prisutnost povišene razine glukoze u krvi.
Hiperglikemija i drugi čimbenici uzrokuju oštećenja vitalnih organa temelju promjena malih i velikih krvnih žila i živaca. Kao i ostale kronične bolesti, šećerna bolest zahtijeva doživotnu skrb za bolesnika pa u liječenje trebamo uključiti kako biokemijske, tako i psihološke, socijalne i tjelesne potrebe bolesnika.

Downloads

Objavljeno

2019-06-06

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi