STAVOVI STUDENATA NEZDRAVSTVENIH STUDIJA O SESTRINSKOJ PROFESIJI

Autor(i)

  • Iva Marinović
  • Mara Županić

Ključne riječi:

studenti, sestrinstvo, stavovi, medicinska sestra

Sažetak

Posljednjih godina, o sestrinskoj profesiji mnogo se govori. Provode se različita istraživanja u svrhu boljeg upoznavanja sestrinstva i medicinskih sestara/tehničara. Poznata je činjenica da rad medicinskih sestara/tehničara najviše poznaju upravo zdravstveni djelatnici. Ipak, važno je znati koliko i drugi ljudi, koji nisu povezani s zdravstvenim kadrom, posjeduju znanja o sestrinstvu i sestrinskoj profesiji. U cilju procjene stavova studenata nezdravstvenih studija o sestrinskoj profesiji provedeno je istraživanje na uzorku od 236 ispitanika   - studenata nezdravstvenih studija. Istraživanje je provedeno strukturiranim anketnim upitnikom konstruiranim za navedeno istraživanje. Rezultati istraživanja pokazali su da se ispitanici slažu/uglavnom slažu s tvrdnjom da je sestrinstvo u Republici Hrvatskoj slabo plaćeno zanimanje. Nadalje, više od polovice ispitanika se ne slaže/uglavnom ne slaže s tvrdnjom da je sestrinstvo ženska profesija. U procjeni samostalnosti rada medicinske sestre/tehničara   više od polovice   ispitanika se slaže/ uglavnom se slaže da je medicinska sestra pomoćnica liječnika dok se samo mali broj ispitanika ne slaže s navedenom tvrdnjom.   U procjeni osobina medicinske sestre/tehničara značajan broj ispitanih studenata   slaže se da medicinska sestra treba voljeti ljude. Veliki broj ispitanika slaže se da je posao medicinske sestre/tehničara stresan i naporan, te da zahtjeva mnogo znanja. Navedeni rezultati procjene stavova studentske populacije pokazuju da još postoji stanoviti dio predrasuda o sestrinstvu kao isključivo ženskoj profesiji, da postoji nepoznavanje samostalnosti u radu   medicinske sestre/tehničara no osobine, vještine, i zahtjevnost rada medicinskih sestara/tehničara je visoko vrednovan.

Downloads

Objavljeno

2018-08-27

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi