Prevencija alkoholizma kod mladih osoba

Autor(i)

  • Lorena Manović Klinika za neurokirurgiju, KBCSM
  • Ivana Raković Klinika za neurokirurgiju, KBCSM

Ključne riječi:

prevencija, alkoholizam, mlade osobe

Sažetak

SAŽETAK

 

UVOD: Alkoholizam se može definirati kao pretjerano uživanje alkoholnih pića, pijančevanje te kronično otrovanje alkoholom, uzrokovano njegovom zlouporabom. Konzumacija alkohola popularna je u svim socijalnim krugovima, među onima koji spadaju u socijalnu elitu, ali i među onima koji alkohol prihvaćaju kao svakodnevicu. Također, alkohol je i prvo sredstvo ovisnosti koje mlade osobe probaju i s kojim se susreću. Godine između djetinjstva i odrasle dobi razdoblje su česte preobrazbe i sazrijevanja, praćene intenzivnim i sveprožimajućim promjenama u području mišljenja, osjećaja, ali i odnosa s drugim ljudima čime se oblikuje jedinstveni pogled adolescenata kako na sebe tako i na druge. Ralozi konzumacije alkohola među mladim osobama prvenstveno ovise o njihovim osobnim i društvenim sklonostima i okolnostima. Neki od uobičajenih razloga svakako su želja da se bude drugačiji od ostalih, dosada, strah od nepripadanja određenoj skupini, vjerovanje kako će se nakon konzumacije osjećati opuštenije te veselije i slično. Prethodno navedeni razlozi ukazuju na činjenicu kako su utjecaji na navike konzumacije alkohola među mladim ljudima mnogobrojni te kako isti ovise o normama socijalnog okruženja.

 

 

CILJ: Cilj ovog članka bio teorijski objasniti pojavu alkoholizma kod mladih osoba te istražiti ulogu prevencije u njegovu sprječavanju.

 

 

METODE: Retrospektivna metoda istraživanja; prije 5 godina. Korištena je PubMed baza podataka: prevencija, alkoholizam, mlade osobe.

 

REZULTATI: Tijekom pretraživanja baze pronađeno je 28 članka od kojih je, prema kriterijima uključenja (ključne riječi, datum publiciranja od 2013.godine   do 2018.godine, članci na engleskom jeziku), za ovo istraživanje korišteno - 3. Podaci iz literature koja je korištena, verificirali su važnost timskog rada u prevenciji alkoholizma kod mladih osoba.

 

ZAKLJUčAK: Prevencija alkoholizma među mladim osobama od iznimne je važnosti kako bi se na vrijeme zaustavio negativan trend ispijanja alkohola kao i poimanje alkohola normalnim izvorom zabave i veselja. Donošenje i provođenje preventivnih programa zadatak je svih društvenih razina. Od iznimne je važnosti da svaki od programa bude suvremen, zanimljiv i jasno koncipiran te usmjeren prije svega na obitelj i školu. Š kola i obitelj u zajedničkoj suradnji mogu organizirati brojne edukativno – preventivne aktivnosti te na takav način utjecati na percepciju mladih o štetnosti konzumacije alkohola.

 

KLJUčNE RIJEčI: prevencija, alkoholizam, mlade osobe

Author Biographies

Lorena Manović, Klinika za neurokirurgiju, KBCSM

bacc.med.techn.

Ivana Raković, Klinika za neurokirurgiju, KBCSM

bacc.med.techn.Preve

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi