Stavovi i znanja žena Varaždinske, Koprivničko-križevačke te Međimurske županije prema samopregledu dojke

Autor(i)

  • Julija Pečet Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin
  • Barbara Hohnjec Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin
  • Melita Sajko Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin

Ključne riječi:

Samopregled dojki, karcinom dojke, rano otkrivanje, edukacija

Sažetak

   Karcinom dojke najčešće je globalno maligno oboljenje u žena te time predstavlja velik javnozdravstveni problem. S obzirom na rast incidencije karcinoma dojke, sve se više stavlja naglasak na potrebu osvještavanja žena o metodama rane detekcije istog. Najjednostavniju i najjeftiniju takvu metodu predstavlja samopregled dojke koji se preporučuje svim ženama iznad navršenih 20 godina. Njegova redovita provedba pridonosi povećanoj svijesti žene o normalnoj strukturi dojke, kao i pravovremenom otkrivanju sumnjive tvorbe na dojkama što utječe na bolji ishod liječenja te stopu preživljavanja. Ovo istraživanje provedeno je s ciljem procjene stavova i znanja žena Varaždinske, Koprivničko-križevačke te Međimurske županije o samopregledu dojke. Ono je provedeno putem anonimne on line ankete koja je sadržavala 20 pitanja, a obuhvaćala je 681 ženu s navedenih područja. Rezultati su pokazali da 96,5% anketiranih žena zna što je samopregled, 82,1% njih zna kako se on izvodi, no ipak samo 20% njih provodi samopregled jedanput mjesečno. Kao glavne barijere u provođenju, anketirane žene navele su: strah od pronalaska abnormalnosti na dojci (15,6%), te nedostatak znanja vezanog uz izvođenje (14,7%). Najveći udio žena, 37,6 % dobio je informacije o samopregledu preko interneta i samoinicijativnim istraživanjem te ga je na isti način njih 60,2% naučilo raditi. Žene Varaždinske, Koprivničko-križevačke te Međimurske županije pokazale visoku razinu znanja o karcinomu dojke i samopregledu, no ona se ne oslikava na praktičnom planu. Stoga je potrebno uložiti dodatne napore u edukaciji i podizanju samosvijesti cjelokupne zajednice.

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi