SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA S TRAJNIM ELEKTROSTIMULATOROM

Autor(i)

  • Marina Sinković OB "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Služba za internističke djelatnosti
  • Gordana Š antek-Zlatar Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Veleučilište u Bjelovaru
  • Marina Friščić Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Veleučilište u Bjelovaru

Ključne riječi:

poremećaji ritma, trajni elektrostimulator, zdravstvena njega

Sažetak

Prema statističkim podacima, bolesti srca i krvnih žila vodeći su uzroci smrtnosti iako se u posljednjih godina bilježi blagi pad na ljestvici sa 53% na 49%. Ako se uzme u obzir, ne tako davna prošlost, može se slobodno napomenuti kako su ranije među vodećim uzrocima bolesti bile zarazne bolesti, dok su sada na to mjesto zasjele kronične nezarazne bolesti, a zbog načina života. Prema rezultatima Hrvatske zdravstvene ankete, faktori rizika za razvoj kroničnih bolesti su: loše prehrambene navike, pretilost, tjelesna neaktivnost, pušenje, pijenje alkohola, a shodno tomu i razvoj bolesti koje su također uzrok kroničnih bolesti kao što su arterijska hipertenzija, šećerna bolest, hiperlipidemija, metabolički sindrom, stres.  

Bolest provođenja srčanog ritma i atrio ventrikulrnog provođenja javlja se kao najčešća komplikacija preboljele srčane bolesti. Učestalost i pravilan srčani ritam određen je impulsima koji se stvaraju u sinus atrijskom čvoru te se šire provodnim sistemom srčanog mišića gdje dolazi do kontrakcije. Kod zdravih ljudi normalni srčani ritam, odnosno frekvencija iznosi od 60-80 otkucaja u minuti, ali s osvrtom na tjelesni napor kojeg pacijent u trenutku mjerenja izvodi. Ukoliko dođe do poremećaja ritma uslijed oštećenja provodnog sistema srca, a odnosi se na ritam, učestalost i redoslijed srčanih kontrakcija, srce slabi, dolazio do smanjenja opskrbe tkiva kisikom i hranjivim tvarima. Takav poremećaj može biti kratkotrajan, ali i dugotrajan i učestali, stoga je važno naglasiti kako pravovaljana kardiološka dijagnostika i liječenje uvelike pridonose kvalitetnom zbrinjavanju pacijenata s bolestima provođenja srčanog ritma

Author Biographies

Marina Sinković, OB "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Služba za internističke djelatnosti

bacc.med.sestra

Gordana Š antek-Zlatar, Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Veleučilište u Bjelovaru

OB "Dr.T.Bardek"   Koprivnica,   Nefrologija i endokrinologija- glavna sestra odjela, diplomirana medicinska sestra

Veleučilište Bjelovar, studij sestrinstva - viši predavač  

Marina Friščić, Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica, Veleučilište u Bjelovaru

OB "Dr.T.Bardek" Koprivnica, OHBP, glavna sestra odjela, diplomirana medicinska sestra

Veleučilište Bjelovar, studij sestrinstva - viši predavač

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi