Izneneadna srčana smrt - važnost medicinske sestre u prevenciji iznenadne srčane smrti i edukaciji pacijenata

Autor(i)

  • Lorena Manović Klinika za neurokirurgiju, KBCSM
  • Ivana Raković
  • Perica Bambulović

Ključne riječi:

sestrinska skrb, iznenadna srčana smrt, prevencija, edukacija

Sažetak

SAŽETAK

UVOD: S obzirom na pojavnost iznenadne srčane smrti i visok mortalitet koji ostavlja za sobom, sve se više pozornosti pridaje intervencijama koje bi prevenirale i spriječile istu. Kako se iznenadna srčana smrt može javiti u svim dobnim skupinama, kod zdravih pojedinaca, djece pa i sportaša važno je procjeniti rizik svakog pacijenta kako bi se pravodobno provele potrebne dijagnostičke pretrage.Važnost medicinske sestre u procesu obrade pacijenta je neizostavna, počevši od detaljne anamneze, kako osobne tako i obiteljske pa sve do edukacije o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, ali i terapijskim intervencijama koje mogu spasiti život pacijentu, stoga su od iznimne važnosti.

 

 

CILJ:Cilj ovog članka bio je istražiti mogućnosti sprječavanja i prevencije iznenadne srčane smrti kao i psihološke fenomene nošenja sa kardiovaskularnom bolešću za pacijenta i njegovu okolinu;utvrditi važnost edukacije i psihološke potpore medicinske sestre usmjerene na pacijenta uz holistički pristup.

 

METODE:Pretraživana je PubMed baza s ciljem pronalaska odgovarajućih studija i članaka objavljenih u razdoblju unazad 10godina. Ključne riječi: sestrinska skrb, rehabilitacija, iznenadna srčana smrt, prevencija, edukacija.

 

REZULTATI: Pretraživanjem baze podataka pronađeno je 16 članaka od kojih je, prema kriterijima uključenja (ključne riječi, datum publiciranja od 2007.godine   do 2017.godine, članci na hrvatskom i engleskom jeziku, sestrinski časopisi), za ovo istraživanje korišteno - 4. Podatci iz literature koja je korištena, pokazali su važnost kvalitetne edukacije pacijenata nakon iznenadne srčane smrti, ali i pacijenata s visokim rizikom; pažljivo odabranim edukativnim sredstvima i pomagalima. Osim toga, važno je naglasiti potrebu za educiranjem medicinskog osoblja, prvenstveno medicinskih sestara edukatorica, za pružanje najkvlitetnije zdravstvene skrbi i informacija o bolesti, načinima liječenja i nošenju s posljedicama u svakodnevnom životu.

 

ZAKLJUčAK: Određivanje faktora rizika od iznenadne srčane smrti jedan je od glavnih ciljeva u zbrinjavanju ugroženih bolesnika. Prihvaćeno je više faktora rizika, s pomoću kojih se može predvidjeti s manjom ili većom vjerojatnosti iznenadna srčana smrt. Među njima su najvažniji smanjena ejekcijska frakcija lijevog ventrikula (<40%) i kongestivno zatajivanje srca, a zatim slijedi nepostojana ventrikularna tahikardija ili česte ventrikularne ekstrasistole, ishemija i hipertrofija lijevog ventrikula. Uz edukaciju građana o postupku reanimacije i korištenja automatskog vanjskog defibrilatora, intervencije medicinske sestre uključuju i zbrinjavanje pacijenta oboljelog od kardiovaskularne bolesti te pružanje psihološke potpore s ciljem smanjenja tjeskobe i anksioznosti.

Author Biographies

Lorena Manović, Klinika za neurokirurgiju, KBCSM

bacc.med.techn.

Ivana Raković

Klinika za neurokirurgiju, KBCSM

bacc.med.techn.

Perica Bambulović

bacc.med.techn.

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi