PUŠ ENJE KOD OSOBA KOJE SU POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM NA PODRUčJU NOVOG ZAGREBA: USPOREDBA 2005.g. - 2015.g.

Autor(i)

  • Božica Ban Nastavni zavod za javno zdravstvo "dr. Andrija Š tampar"

Ključne riječi:

pušenje, zdravstveni nadzor

Sažetak

 

Sažetak

Cilj

Istražiti navike pušenja  među osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru i usporediti s podacima   o pušenju iz 2005. godine.

Metode

Korištena je metoda anketiranja licem u lice osoba   koje dolaze u Higijensko epidemiološki odjel zbog izdavanja sanitarne knjižice. Anketni list je sadržavao 17 pitanja i bio je identičan anketnom listu iz 2005. godine.

Rezultati

Anketirano je 1000 osoba,   722 (72%) žena i 278 (28%) muškaraca. Među anketiranim osobama 38% je bilo pušača, a među nepušačima je 24% bivših pušača. Za deset godina broj pušača se smanjio za 3%. Najveći udio pušača je kod ispitanika sa završenom srednjom školom, a najmanje pušača je s visokom stručnom spremom. Vezano uz radno mjesto najviše puše konobari i frizeri   (49%), a najmanje pušača je među odgajateljima  u dječjim vrtićima (23%). Broj konobara pušača se u odnosu na 2005. godinu smanjio za 12%, a   frizera povećao za 8%. Broj pušača koji puše na poslu smanjio se za 12%. Najveći broj pušača počinje pušiti između 15. i 19. godine života. Deset cigareta dnevno puši 40% pušača, dok je 2005. godine 36% pušača pušilo  dnevno 20 cigareta. Broj pušača koji namjerava prestati pušiti smanjio se za 18%. Kao osnovni razlog za prestanak pušenja navode zdravlje (54%) te zdravlje i financije (36%). Broj pušača u dobnoj skupini od 15 do 19 godina porastao je za 29% (45% : 74%). Zdravstvene probleme vezane uz pušenje navodi 4% ispitanika.

 

Zaključak

Unatoč svim mjerama koje se provode u borbi protiv pušenja i zakonskim okvirima u proteklih 10 godina nije došlo do značajnijeg pada broja pušača u Hrvatskoj.

 

Author Biography

Božica Ban, Nastavni zavod za javno zdravstvo "dr. Andrija Š tampar"

spec. epidemiologije

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi