STAVOVI I NAVIKE ADOLESCENATA U VEZI PUŠ ENJA

Autor(i)

  • VALENTINA ANTOLIĆ Veleučilište u Bjelovaru
  • ZRINKA PUHARIĆ Veleučilište u Bjelovaru
  • TAMARA SALAJ Veleučilište u Bjelovaru
  • čURčICA GRABOVAC Veleučilište u Bjelovaru
  • FILIP PUHARIĆ Veleučilište u Bjelovaru

Ključne riječi:

pušenje, adolescenti, edukacija

Sažetak

Pušenje je raširena ovisnost u čiju prevenciju se sve više ulaže znatna sredstva. Najčešći začeci ove ovisnosti sežu u adolescentsku dob. U svrhu istraživanja provedene su ankete tijekom 2016. godine s učenicima jedne osnovne i dvjema srednjim školama u Bjelovaru i okolici.  Anketu su ispunjavali učenici osnovne škole u Novoj Rači, njih sto trideset i devet, učenici Tehničke škole u Bjelovaru, sto osamnaest ispitanika, te učenici Medicinske škole Bjelovar, sto devetnaest ispitanika. Rezultati istraživanja pokazuju da je edukacija djece na niskom nivou, te da mladi nisu zainteresirani za dodatnim znanjem o rizicima ove ovisnosti. Iz obrađenih podataka u anketama proizlazi i važnost ovog rada koji pokazuje da je potrebno uložiti puno napora u prevenciji ovisnosti o cigaretama kako bi mladi shvatili njenu opasnost.

Downloads

Objavljeno

2018-08-27

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi