STAVOVI I ZNANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA O SPOLNOSTI I SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA

Autor(i)

  • TENA HEĆIMOVIĆ Veleučilište u Bjelovaru
  • ZRINKA PUHARIĆ Veleučilište u Bjelovaru
  • Mirna Žulec Veleučilište u Bjelovaru
  • rudolf kiralj Veleučilište u Bjelovaru
  • FILIP PUHARIC Opća gimnazija Bjelovar

Ključne riječi:

spolno prenosive bolesti, spolnost, adolescencija, edukacija

Sažetak

Uvod: Spolno prenosive bolesti ili spolno prenosive infekcije već su dulje vrijeme globalni javnozdravstveni problem zbog epidemijske proširenosti, mnogobrojnih komplikacija i golemih troškova koje zdravstveni sustav i pojedinci izdvajaju za njihovo liječenje. Iz godine u godinu, unatoč naporima zdravstvene i pedagoške struke broj oboljelih i dalje raste.

Cilj istraživanja bio je ispitati zdravstvene djelatnike o spolnosti (navike, stupanje u prvi spolni odnos, metode kontracepcije) i znanje o spolno prenosivim bolestima.

Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 40 ispitanika (39 žena i 1 muškarac) u dobi od dvadeset do šezdeset godina. U tu svrhu konstruiran je upitnik koji se sastojao od 32 pitanja kako bi ispitanici bez dvojbe mogli anonimno rješavati anketu, s obzirom na to da je spolnost i spolni odnos nešto što u svakoj osobi izaziva nelagodu i nerado o tome govori.

Rezultati: Istraživanje je pokazalo kako zdravstveni djelatnici imaju dobro znanje (preko 60% točnih odgovora) o spolno prenosivim bolestima, putovima prijenosa, te načinima zaštite.

Zaključak: Zbog činjenice da je spolni dodir jedan od neizbježnih kontakta među ljudima, spolno prenosive bolesti će biti uvijek prisutne. Stoga treba naglasiti potrebu sveobuhvatne, kontinuirane i sustavne edukacije mladih, ali i cijele populacije o važnosti brige za vlastito zdravlje.  

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi