Uvodnik

Autor(i)

  • Sandra Mihel Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Uvodnik  U ovom broju dat je  detaljan prikaz mjera koje se već dulji niz godina provode u borbi protiv pušenja duhana u Hrvatskoj.  Rad  o epidemiologiji očnih ozljeda pruža osnovni uvid u strukturu očnih ozljeda na području Zagreba i okolice, kao i osnovni uvid u demografske i sezonske varijacije među ozljedama. U radu koji opisuje demografske promjene stanovništva Hrvatske autori su indirektno pokušali procjeniti što možemo očekivati u  provedbi nacionalnih programa ranog otkrivanja raka u budućnosti. U radu o zdravstvenom stanju predškolske djece autorica se zalaže za to da unapređenje zdravstvenog i socijalnog stanja predškolske djece ostaje prioritet nacionalne zdravstvene politike. Navodi podatke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji jasno govore o manjku zdravstvenog kadra koji bi trebao brinuti za zdravlje predškolske djece. S druge strane, velik broj siromašne djece, ali i djece s invaliditetom često, zbog životnih prilika, ne može iskoristiti sve mogućnosti postojećeg zdravstvenog sustava.Nastavljamo s objavom radova studenata zdravstvenih smjerova stručnih studija i veleučilišta te grupe autora koji rade u institucijama izvan zdravstvenog sustava.                                                                                                

Downloads

Objavljeno

2017-12-18

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik