Etika u novorođenačkom razdoblju

Autor(i)

  • Željka Draušnik Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

novorođenčad, etika, liječenje

Sažetak

Moderna medicinska i tehnološka dostignuća omogućuju u današnje vrijeme preživljenje i život velikom broju djece koja su u prošlim vremenima umirala ili cijeli život živjela kao osobe ovisne o tuđoj pomoći. Međutim, zdravstveno osoblje je i dalje u stalnom suočavanju sa situacijama u kojima je izgledno da dijete nema velikih šansi za preživljenjem i u tim situacijama se često donose odluke o tome da li dijete treba aktivno liječiti ili ne. Ovaj rad pokušava odgovoriti na pitanje o tome tko i u kojim situacijama donosi tu odluku, ali se dotiče i pojedinih ËmodernihË pokreta koji idu korak dalje i govore o mogućnosti aktivne eutanazije te djece.

Objavljeno

2019-06-06

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi