MJERE U PROVOÄENJU BORBE PROTIV PUÅ ENJA DUHANA

Dijana Mayer

Sažetak


PuÅ¡enje se s pravom smatra jednim od najvećih javnozdravstvenih problema danaÅ¡njice. Brojnim studijama odavno je utvrÄ‘ena Å¡tetnost puÅ¡enja i duhanskog dima, te uzroÄno-posljediÄna veza pri obolijevanju i smrtnosti od malignih, kardio i cerebrovaskularnih i bolesti respiratornog sustava . Hrvatska se od 70ih godina proÅ¡log stoljeća ukljuÄila u razradu intervencija i strategija za borbu protiv puÅ¡enja.

Hrvatska je ukljuÄena u tri meÄ‘unarodna programa za borbu protiv puÅ¡enja: a) obilježavanje Svjetskog dana nepuÅ¡enja, b) zdravstvena akcija ''Prestani puÅ¡iti i pobijedi'' (Health action ''Quit and Win''), c) ratifikacija i implementacija Okvirne konvencije WHO-a o kontroli duhana /WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).

Na temelju dokaza iz heterogene skupine studija može se zakljuÄiti da su neke kampanje djelotvorne za mijenjanje stavova i ponaÅ¡anja puÅ¡aÄa. Neke kampanje bile su djelotvorne samo tijekom trajanja, a neke su imale dugoroÄni uÄinak. Kampanje koje su bile intenzivnije i koje su dulje trajale pokazale su se djelotvornijima.

 

 


Ključne riječi


pušenje, kampanja, intervencije

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja