Razlike u bavljenju tjelesnom aktivnosti učenika Bjelovarsko-bilogorske županije 2007 i 2013.godine

Autor(i)

  • Damir Lauš Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Dorian Rogović Kineziološki fakultet
  • Franko Puharić Osnovna škola Veliki Grđevac
  • Ana Ranogajec Visoka tehnička škola

Ključne riječi:

tjelesna aktivnost, prekomjerna tjelesna aktivnost, pretilost, prevencija

Sažetak

Uvod: Tjelesna aktivnost važan je čimbenik očuvanja stabilne tjelesne težine a time i očuvanja zdravlja. Fizičke vježbe imaju ulogu u jačanju mišićne mase, očuvanju koštane mase, poboljšanja ventilacijske funkcije pluća, porasta količine eritrocita, povećanja protoka krvi, sadržaja mioglobina i mitohondrija u mišićnim stanicama, te pozitivnom djelovanju na cjelokupan psihosomatski status.

Cilj rada: ispitati bavljenje učenika osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije tjelesnim aktivnostima te utvrditi postoji li razlika u promatranom razdoblju od 5 godina.

Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno 2007. i 2013. godine prilikom sistematskih pregleda učenika osmih razreda u Službi za školsku medicinu županijskog Zavoda za javno zdravstvo putem anonimnog upitnika. Anketiranju je pristupilo 340 ispitanika u dobi od 13,5-14,2 godine starosti 2007.godine te 403 ispitanika u dobi 13,2-14,5 godina starosti 2013.godine.

 

Rezultati: U istraživanju provedenom 2007.godine sudjelovalo je 340 ispitanika. Prekomjerno teških bilo je 18,8% a pretilih 10,1%. Broj ispitanika koji su se bavili nekom tjelesnom aktivnošću bio je 35,7% ( od tog broja 75,5% se organizirano bavi tjelesnom aktivnošću u nekom klubu pod vodstvom educirane osobe, a 24,5% samostalno, ali svaki tjedan više puta prakticira neku aktivnost-rolanje, trčanje i sl.).

Podaci iz 2013.godine dobiveni od 403 ispitanika pokazuju da je prekomjerno teških 20,5% a pretilih 12,1%. Broj ispitanika koji su se bavili nekom tjelesnom aktivnošću bio je 42,1% ( od tog broja 66,7% se organizirano bavi tjelesnom aktivnošću u nekom klubu pod vodstvom educirane osobe, a 33,3% samostalno, ali svaki tjedan više puta prakticira neku aktivnost-rolanje, trčanje i sl.).

Zaključak: Broj učenika prekomjerno teške tjelesne težine i pretilih se kroz promatrano razdoblje petogodišnje razdoblje povećao, sukladno trendovima u Republici Hrvatskoj iako je povećan broj učenika koji se bave nekom tjelesnom aktivnošću.

Downloads

Objavljeno

2017-09-21

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi