Stavovi studenata prema metodama kontraceptivne zaštite

Autor(i)

  • Maja Marinović Zdravstveno veleučilište Zagreb
  • Mara Županić Zdravstveno veleučilište Zagreb

Ključne riječi:

spolni odnos, kontracepcijske metode, studenti, spolno ponašanje

Sažetak

Metode kontraceptivne zaštite su sredstva i postupci kojima se može spriječiti neželjena trudnoća. One nisu karakteristične samo za današnjicu, ali se o njima danas sve više raspravlja i piše. Potrebno je naglasiti kako ne postoji niti jedna metoda koja je sto posto pouzdana i koja ne posjeduje neželjene učinke pa se moguće nuspojave svode na minimum individualno prilagođenim izborom i pravilnom primjenom kontracepcije.

Glavni cilj rada bio je procijeniti stavove studenata prema različitim metodama kontraceptivne zaštite.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 628 studenata koji pohađaju veleučilišta i sveučilišta u Hrvatskoj. Podaci su dobiveni elektronskom anketom koja je konstruirana za potrebe istraživanja. Anketa se sastoji od ukupno dvadeset i četiri pitanja što uključuje dva pitanja otvorenog i dvadeset i dva zatvorenog tipa.

Rezultati ankete pokazuju da je većina ispitanika stupila u spolni odnos i to najčešće u svojoj sedamnaestoj godini. Korištenje kondoma kao kontracepcijskog sredstva je vrlo rašireno zbog njegove dostupnosti, što je poželjno. Osim sprječavanja neželjene trudnoće, ima izrazito bitnu ulogu u prevenciji širenja spolno prenosivih bolesti. Također, velik broj ispitanika koristi kombiniranu kontracepcijsku zaštitu, najčešće prezervativ i kontracepcijske pilule što podiže sigurnost na još jednu višu razinu. Studenti najčešće vode razgovor i izmjenjuju informacije o spolnom ponašanju s prijateljima, a nešto rjeđe s roditeljima. Možemo zaključiti da studenti smatraju kako su sami odgovorni za svoje spolno ponašanje, da je biti spolno aktivan u njihovoj dobi normalna stvar te da su za to poprilično zreli. Kao što je važna kontracepcijska zaštita, tako se ističe i važnost Papa testa kod spolno aktivnih žena, pa je cilj bio istražiti koliki broj ispitanica, koje imaju spolne odnose, još uvijek nisu obavile skrining. Od ukupnog broja ispitanica koje nisu bile na skriningu gotovo 3/4 su spolno aktivne.

Može se zaključiti kako mladi danas sve ranije stupaju u spolne odnose. Iako je mali broj izabrao apstinenciju, oni koji su spolno aktivni pokazuju visoku odgovornost i u velikom broju koriste kontracepcijska sredstva. Studenti su pokazali dobru informiranost, ali smatraju da je savjetovanje i dalje potrebno u njihovoj dobi.  

Author Biographies

Maja Marinović, Zdravstveno veleučilište Zagreb

Studentica sestrinstva, Zdravstveno veleučilište Zagreb

Mara Županić, Zdravstveno veleučilište Zagreb

Zdravstveno veleučilište Zagreb, dipl.med.techn.

Downloads

Objavljeno

2017-08-30

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi