Terapijsko jahanje: odgojno-obrazovne i pedagoške implikacije

Autor(i)

  • Aleksandra Gvozdanović Debeljak Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek
  • Vesna Buljubašić - Kuzmanović Filozofski fakultet Osijek

Ključne riječi:

odgojno-obrazovne implikacije, pedagoške implikacije, škola, terapijsko jahanje, učitelji

Sažetak

Sažetak   Terapijsko jahanje razmjerno je poznata, ali još uvijek nedovoljno istražena metoda rada s djecom i mladeži unutar edukacijsko-rehabilitacijskih, odgojno-obrazovnih i medicinskih znanosti. U novije vrijeme snažan poticaj istraživanju ove učinkovite rehabilitacijske metode dali su stručnjaci okupljeni oko udruga i konjičkih klubova koji se profesionalno bave terapijskim jahanjem. Međutim, taj entuzijazam zajednice još uvijek nema većeg odjeka u odgojno-obrazovnoj praksi niti prostora u školskom, po suvremenim nagnućima suradničkom i partnerskom kurikulumu. Stoga je cilj ovoga rada ispitati koliko su učitelji (N=103)   upoznati s terapijskim jahanjem i njihovim učincima na emocionalno-spoznajno, socijalno i motoričko područje razvoja djece. Također analizom učiteljevih spoznaja u praksi definiraju se odgojno-obrazovne i pedagoške implikacije terapijskog jahanja   u školskom kontekstu.

Teorijski dio rada propituje različita polazišta i vidove terapijskog jahanja, raščlanjuje svojevrsnu terminološku zbrku oko definicija i termina vezanih za uporabu konja u terapijske svrhe.

Rezultati istraživanja i njihova interpretacija usmjereni su na odgojno-obrazovnu praksu i afirmaciju terapijskog jahanja u školskom kontekstu kao učinkovite metode u otklanjanju prepreka za učenje i sudjelovanje.   Pedagoške implikacije istraživanja ogledaju se kroz   razvoj partnerskih odnosa   škola i udruga za terapijsko jahanje. Važna odrednica toga  je izobrazba učitelja, stručnih suradnika, ali i roditelja o različitim vidovima rehabilitacije terapijskim jahanjem i njegovim ishodima.

 

Author Biographies

Aleksandra Gvozdanović Debeljak, Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek

magistra primarnog obrazovanja (mag.prim.educ.)

magistra razredne nastave s defektologijom

učitelj - rehabilitator u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Osijeku

Vesna Buljubašić - Kuzmanović, Filozofski fakultet Osijek

izv.prof.dr.sc.

Filozofski fakultet u Osijeku

Downloads

Objavljeno

2017-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi