Epidemiološke karakteristike očnih trauma u Zagrebu

Autor(i)

  • Vitomir Arsić Poliklinika Sunce Zagreb, Trnjanska cesta 108, Zagreb
  • Mirna Kliček Višnjić Klinički bolnički centar Zagreb
  • Anđela Jukić Klinička bolnica Dubrava
  • Boško Stanišić Klinički bolnički centar Zagreb
  • Nataša Janev Holcer Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Tomislav Jukić Klinički bolnički centar Zagreb

Ključne riječi:

Epidemiologija, Ozljede oka u Zagrebu, Ozljede oka u Hrvatskoj, Očna trauma

Sažetak

CILJ: analizirati podatke i utvrditi osnovne epidemiološke karakteristike očnih trauma u području Zagreba i okolice.  METODE: Retrospektivna analiza podataka o pacijentima s traumama oka pregledanim u Objedinjenom hitnom   prijemu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. Za klasifikaciju ozljeda korišteni su Birmingham Eye Trauma Terminology System (BETTS) te International Classification of Diseases (ICD-10-AM) a za analizu je korišten hi kvadrat test (χ2 test).  REZULTATI: Ukupno je detektirano 3728 ozljeda oka u promatranom   periodu. 81.9% svih ozljeda dogodilo se u muškoj skupini, a 18.1 % u ženskoj skupini. Najčešća ozljede su bile površinska strana tijela. Najveći postotak ozljeda (40.5%) primijećen je u dobnoj skupini od 21. do 40 godina, a najniži (7.6%)   u dobnoj skupini od 65 godina i više. Veći broj ozljeda primijećen je u razdoblju od ožujka do listopada.  ZAKLJUčAK: Ovaj rad pruža osnovni uvid u strukturu očnih ozljeda na području Zagreba i okolice, kao i osnovni uvid u demografske i sezonske varijacije među ozljedama. Dobiveni podaci mogu poslužiti kao temelj za detaljnija istraživanja i kao pomoć u izgradnji preventivnih strategija.  

Downloads

Objavljeno

2017-08-10

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi