Stavovi školske djece prema starijim osobama

Autor(i)

  • Ivana Jasić Zdravstveno veleučilište Zagreb

Ključne riječi:

predrasude, starije osobe, učenici, stavovi, edukacija

Sažetak

SAŽETAK

Uvod

Stariji građani obično se teško izbore da bi ih se vidjelo, čulo i razumjelo. Prestankom radne sposobnosti, umanjuje se njihova uloga u društvu, kako u poslovnom tako i u obiteljskom okruženju. Osim toga, još uvijek su isključeni iz dijaloga i akcija kada se radi o poboljšanju njihovog položaja u društvu. Kao rezultat toga starije žene i muškarci ne primaju svoj dio u dijeljenju nacionalnog i globalnog napretka, posebice stari u ruralnim krajevima. Ukloniti predrasude iz gledišta populacije prema starijim osobama veliki je izazov današnjice.

Cilj

Ispitati mišljenja, stavove i ponašanja školske djece u razdoblju osnovnoškolskog obrazovanja prema starijim osobama. Uočiti postoje li stereotipi u manjoj razini zbog veće povezanosti članova unutar ruralne sredine.

Metode

Provedeno je kvantitativno istraživanje među učenicima 6. i 7. razreda, Osnovne škole čakovački Selci, u Selcima čakovačkim. Broj učenika koji su pristupili rješavanju anonimnog upitnika je 60, od kojih je 33 učenika ženskog spola, a 27 muškog spola. 32 učenika polaznici su 6. razreda, dok je učenika 7. razreda koji su pristupili upitniku 28. Upitnik se sastoji od dva dijela, u prvom su ispitani stavovi prema starijim osobama, a u drugom dijelu ponašanja usmjerena ka starijim osobama.

Rezultati

Rezultati upitnika verificirali su manjak znanja o starijim osobama na područjima njihovih mogućnosti i potreba s obzirom na godine. Unatoč tome ponašanja školske djece prema starijoj populaciji su prikaz kohezivnosti ruralne sredine i senzibiliziranosti djece prema starijima.

Zaključak

Porast stanovništva starije dobi u ukupnoj populaciji konstantno je u porastu. Takav odnos generacija opterećuje zdravstveni sustav i povećava potrebe za lijekovima, medicinskom skrbi, s istovremenim nedostatkom mladog stanovništva za doprinos državi. Navedeno stanje očekuje se i u budućnosti, a uloga medicinskih sestara kao edukatora je u smanjivanju stereotipa prema starijim osobama te prenošenju pozitivnih ponašanja od razdoblja školskog uzrasta do odraslih. Razlike u generacijama uvijek su prisutne, no potrebno ih je smanjivati   s ciljem povećanja senzibiliziranosti prema marginaliziranim skupinama.

Downloads

Objavljeno

2017-08-08

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi