Prikaz duljine dojenja na području Blata na Korčuli

Autor(i)

  • Mirna Žulec Visoka tehnička škola u Bjelovaru

Ključne riječi:

Ključne riječi, dojenje, duljina dojenja, poteškoće dojenja, prednosti dojenja

Sažetak

Dojenje je najprirodnija i najoptimalnija prehrana za dojenčad i malu djecu.

Cilj ovog istraživanja je ispitati duljinu dojenja kod majki na području Blata na Korčuli. Istraživanje je obuhvatilo 95 ispitanica, majki sa prebivalištem na području općine Blato.

Podaci iz Hrvatskog zdravstveno – statističkog ljetopisa za 2013. godinu ukazuje da smo zemlja sa izrazito niskom stopom dojenja. Isključivo majčinim mlijekom od 0 do 2 mjeseca starosti hranjeno je 71,8% dojenčadi, u dobi   od 3 do 5 mjeseci starosti dojeno je 58,2% djece, a 19% majki nastavilo je dojiti dijete nakon navršenih 6 mjeseci života [1].  

Podaci o trajanju dojenja anketiranih majki pokazuje da je najviše majki dojilo djecu 6 mjeseci i više, bez dohrane. Najčešće poteškoće s kojima su se majke susrele su bolna prsa i nedostatak mlijeka. Edukaciju o dojenju pohađalo je samo 19% ispitanica. Majke su najčešće oblikovale stav o dojenju vlastitim iskustvom (49%).

Povećanje stope dojenja u Republici Hrvatskoj, omogućit ćemo boljom povezanošću zdravstvene zaštite, ulaganjem u edukaciju zdravstvenih djelatnika, kontinuiranom nadogradnjom znanja najnovijim saznanjima o dojenju, boljom obuhvaćenosti   patronažom, informiranjem zajednice o dobrobiti dojenja.  

Uz potporu, ohrabrenje i ispravne informacije gotovo svaka žena može dojiti, a što je duljina dojenja duža dobrobiti za dijete, majku i zajednicu su veće.

Downloads

Additional Files

Objavljeno

2017-08-08

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi