Organizacija i rad Službe za hitnu medicinsku pomoć Virovitičko-podravske županije

Autor(i)

  • IVANA GRGURIĆ Visoka tehnička škola
  • ZRINKA PUHARIĆ Visoka tehnička škola
  • Goranka Rafaj Visoka tehnička škola
  • čURčICA GRABOVAC Visoka tehnička škola

Ključne riječi:

Hrvatski zavod za hitnu medicinu, mreža hitne medicine, START algoritam, stupanj hitnosti

Sažetak

Sažetak: Vlada Republike Hrvatske donosi 2009.godine Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji svojim djelovanjem treba poboljšati učinkovitost ishoda i svrsishodnosti sustava hitne medicine.

Cilj rada: Prikazati organizaciju i ustroj rada te intervencije Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu sa posebnim osvrtom na istoimenu službu u Virovitičko-podravskoj županiji.

Metode rada: Pomoću izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2015.godini sakupljeni su podaci o ustroju, utvrđenim medicinskim stanjima te lokacijama intervencija.

Rezultati: U periodu jedne godine, ispostave ZZHM odradile su 853 212 intervencija, od kojih je 97 225 ili 11.40 % bilo hitno i neodgodivo. U ispostavama VPŽ broj odrađenih intervencija je 22294 od kojih je 1848 ili 8.29% hitnih. Dobiveni rezultati ukazuju na opterećenost hitnih službi stanjima koja ne zahtijevaju brzi medicinski odgovor. Takvi pacijenti trebaju se uputiti u centre obiteljske medicine ili kod svog izabranog liječnika opće prakse.

Zaključak: Reorganizacijom je svaka komponenta u sustavu hitne medicinske pomoći dobila svoje standarde sa točno propisanim ulogama i značajem koje za ishod imaju povećanje kvalitete i brže dostupnosti hitne pomoći.

Downloads

Objavljeno

2017-08-08

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi