METABOLIčKI SINDROM U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM

Autor(i)

  • Marija Š ilje Opća bolnica Dubrovnik
  • Mira Ivanković Opća bolnica Dubrovnik
  • Joško Sindik Institut za antropologiju

Ključne riječi:

KLJUčNE RIJEčI, metabolički sindrom, shizofreni bolesnik, kardiovaskularni rizik, dijabetes melitus, antipsihotici.

Sažetak

SAŽETAK

Komorbiditet tjelesnih i psihičkih bolesti je uz istraživanje etiologije psihijatrijskih poremećaja vodeći znanstveni izazov u suvremenoj psihijatriji. Metabolički sindrom jedan je od najčešćih metaboličkih poremećaja povezanih s razvojem rane ateroskleroze, cerebrovaskularih, kardiovaskularnih bolesti i šećerne bolesti tipa 2. Kraći životni vijek shizofrenih bolesnika nego u zdravoj populaciji, jedna je od hipoteza koje povezuju shizofreniju i metabolički sindrom.

Holistički pristup shizofrenim bolesnicima treba biti pravilo, a svijest o visokoj učestalosti komorbidnih tjelesnih bolesti i upotreba smjernica za praćenje metaboličkog stanja te otkrivanje somatskih bolesti mora biti jedna od temeljnih odrednica u svakodnevnome kliničkom radu na svim razinama zdravstvene zaštite psihijatrijskih bolesnika.

 

Author Biographies

Marija Š ilje, Opća bolnica Dubrovnik

Opća bolnica Dubrovnik

Odjel Psihijatrije

Marija Š ilje, dipl. med. techn.

Mira Ivanković, Opća bolnica Dubrovnik

prim. dr. sc. Mira Ivanković, dr. med.

Opća bolnica Dubrovnik

Joško Sindik, Institut za antropologiju

Institut za antropologiju

Doc. dr.sc.Joško Sindik, znanstveni suradnik

Downloads

Objavljeno

2017-08-08

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi