Znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima

Josipa Jurišić, Mara Županić

Sažetak


Spolno prenosive bolesti i neželjene trudnoće zbog svoje pojavnosti i posljedica postale su globalni javno zdravstveni problem, a rad na njihovoj prevenciji temeljni je preduvjet očuvanja reproduktivnog zdravlja zrele dobi.

Zbog sve ranije tjelesne i spolne nezrelosti, duljeg školovanja i sve kasnijeg sklapanja braka većina adolescenata je spolno aktivna prije braka. Znatiželja, neznanje, pritisak vršnjaka, emocionalna nezrelost uz nestalnost spolnih veza, vode mladež rizičnom spolnom ponašanju. Mladi prve informacije o spolnosti najčešće dobivaju od svojih vršnjaka i iz dnevnog tiska, odnosno televizije. Takve informacije mogu biti krive ili ih mladi interpretiraju na krivi način.

Cilj ovog istraživanja je saznanje o razini znanja adolescenata o spolno prenosivim bolestima i ozbiljnosti kojom adolescenti pristupaju pitanju spolnosti.

Anketirana su 32 mladića i 50 djevojaka u dobi 15-17 godina u dvije škole. 47% mladića i 30% djevojaka odgovorilo je da je bilo je spolno aktivno. Kao razlog stupanja u spolni odnos 83% je izjavilo znatiželju, a tek mali ostatak se odlučio na odgovor o pripadnosti grupi, tj. utjecaju vršnjaka. Spolni odnos pod utjecajem alkohola ili droge imalo je 12 od 30 adolescenata.


Ključne riječi


spolno prenosive bolesti; adolescenti, anketa

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja