Znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima

Autor(i)

  • Josipa Jurišić
  • Mara Županić Zdravstveno veleučilište, Zagreb

Ključne riječi:

spolno prenosive bolesti, adolescenti, anketa

Sažetak

Spolno prenosive bolesti i neželjene trudnoće zbog svoje pojavnosti i posljedica postale su globalni javno zdravstveni problem, a rad na njihovoj prevenciji temeljni je preduvjet očuvanja reproduktivnog zdravlja zrele dobi. Zbog sve ranije tjelesne i spolne nezrelosti, duljeg školovanja i sve kasnijeg sklapanja braka većina adolescenata je spolno aktivna prije braka. Znatiželja, neznanje, pritisak vršnjaka, emocionalna nezrelost uz nestalnost spolnih veza, vode mladež rizičnom spolnom ponašanju. Mladi prve informacije o spolnosti najčešće dobivaju od svojih vršnjaka i iz dnevnog tiska, odnosno televizije. Takve informacije mogu biti krive ili ih mladi interpretiraju na krivi način. Cilj ovog istraživanja je saznanje o razini znanja adolescenata o spolno prenosivim bolestima i ozbiljnosti kojom adolescenti pristupaju pitanju spolnosti. Anketirana su 32 mladića i 50 djevojaka u dobi 15-17 godina u dvije škole. 47% mladića i 30% djevojaka odgovorilo je da je bilo je spolno aktivno. Kao razlog stupanja u spolni odnos 83% je izjavilo znatiželju, a tek mali ostatak se odlučio na odgovor o pripadnosti grupi, tj. utjecaju vršnjaka. Spolni odnos pod utjecajem alkohola ili droge imalo je 12 od 30 adolescenata.

Author Biography

Josipa Jurišić

Prvostupnički pripravnik sestrinstva

Downloads

Additional Files

Objavljeno

2014-01-27

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi