Stres kod starijih

Autor(i)

  • Valentina Matić Studentica diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva Medicinski fakultet Zagreb

Ključne riječi:

stres, stres kod starijih, starenje, suočavanje sa stresom

Sažetak

Sažetak

Proces starenja sa sobom nosi niz promjena, a sve veća pozornost pridodaje se aspektima koji utječu na unutarnju ravnotežu pojedinca. Okolinski čimbenici, kvaliteta života, socijalna podrška i stupanj zadovoljstva životom imaju značajan utjecaj na razinu doživljenog stresa. Istraživanja su pokazala da stariji ljudi ne reagiraju bitno drugačije na stresne situacije od mlađih ljudi. Otežana prilagodba na nove osobito teže uvjete života može dovesti do gubitka osjećaja kontorole, a sekundarno i samopoštovanja. Najznačajniji ovakav događaj je umirovljenje koje za većinu predstavlja stresan period ponajviše zbog promjena u financijskom statusu. Starije osobe često osjećaju tjeskobu zbog nesigurne budućnosti, napetost, nervozu, zbunjenost, preosjetljivost, nepovjerenje u druge osobe i slično. Ovdje je uočena velika uloga socijalne podrške koja pruža oslonac tijekom stresnog perioda no ima i ključnu ulogu u sprječavanju nastajanja istog. Problemi prilagodbe na nove životne situacije su izraženiji zbog narušenih tjelesnih i psihičkih sposobnosti. Istraživanja pokazuju da 11% muškaraca i 25% žena u dobi od 60 do 75 godina uzima neki od benzodijazepina. Utvrđeni su brojni izravni mehanizmi djelovanja stresa na pojedine organske funkcije i sustave, kao i indirektni utjecaji stresa na zdravlje putem djelovanja stresa na povećanje rizičnog ponašanja.

Metode i ispitanici

Interno izrađenim upitnikom ispitano je 94 starijih osoba, od toga 39 muškaraca i 55 žena. Prosječa dob bila je 67.3 godine. Upitnik je bio u potpunosti anoniman i sastojao se od deset specifičnih pitanja zatvorenog tipa te je ukupan rezultat izražen u postotcima.

 

Cilj istraživanja

Cilj ovog istraživačkog rada bio je procjeniti učestalost pojave stresa kod starijih osoba   te procjeniti koje su to za njih najstresnije situacije.

 

Rezultati

Dobiveni rezultati pokazuju da ispitanici osjećaju znatnu razinu stresa koja se odražava na njihovo psihičko i fizičko stanje. 53% ispitanika muške populacije redovito se nalazi u nekoj stresnoj situaciji dok je udio svakodnevnog stesa kod ispitanica čak 75%. Kao najveća stresna situacija za ispitanike oba spola predstavlja gubitak voljene osobe (67%), a druga najčešća stresna situacija je bolest ili bespomoćnost. Podršku obitelji u bilo kojem trenutku ima njih samo 38%.

 

Ključne riječi: stres, stres kod starijih, starenje, suočavanje sa stresom

Author Biography

Valentina Matić, Studentica diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva Medicinski fakultet Zagreb

Studentica diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva
Medicinski fakultet Zagreb

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi