Novosti u dokumentiranju postupaka zdravstvene njege u

Mara Županić

Sažetak


Do sredine ove  godine patronažna sestra postupke  zdravstvene njege je prikazivala u pisanoj formi koristeći jednu jedinuoznaku/šifru iz „Plave knjige 92095 za sve izvršene intervencije unutar  ciljanih skupina. Navedena zakonska regulativa o kvantitativnom prikazuobavljenih usluga onemogućavala je  patronažnu sestru da svoje usluge prikazuje naosnovu vrste korisnika i oblika rada o čemu smo pisali u 33.broju  HČJZ. Danas,sukladno odluci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja govori o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanjeugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja(Narodne novine 38/13), patronažna djelatnost svoje postupke prikazuje kroz više šifri.

Ključne riječi


DTP postupci, patronažna djelatnost

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja