Predstavljanje projekta Hear me Out

Autor(i)

  • Jelena Ćosić Dukić Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Jadranka Petek Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Sažetak

Tijekom 2015 / 2016. godine Zavod za javno zdravstvo Zadar sudjelovao je kao jedan od partnera na provedbi projekta „Hear me out“ - podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje s oštećenim sluhom.   Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA bila je nositelj projekta, a uz Zavod, partneri su bili Udruga osoba oštećena sluha Zadar i Zadarska županija, a suradnici Volonterski centar Zadar i Zavod za zapošljavanje -   podružnica Zadar. Projekt je trajao 16 mjeseci, a započeo je u ožujku 2015. zahvaljujući sufinanciranju Europske unije u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. s 80,43% sredstava. Ostatak su sufinancirali Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Zadarska županija i Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Downloads

Objavljeno

2016-11-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi