Screening mentalnog zdravlja učenika sedmih razreda osnovnih škola na zadarskom području 2014./2015. i 2015./2016.

Autor(i)

  • Ana Bačić Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Antica Jurjević Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Stela Klepac-Erstić Zavod za javno zdravstvo Zadar

Ključne riječi:

mentalno zdravlje, screening, SDQ

Sažetak

Premda se ponekad smatra kako su djetinjstvo i adolescencija bezbrižno razdoblje, čak 20% djece i adolescenata ima jedan ili više duševnih poremećaja koji se mogu dijagnosticirati. Procjena duševnih tegoba ili simptoma u djece i adolescenata se razlikuje od procjene odraslih u 3 važna aspekta. Prvi aspekt uzima u obzir razvojni kontekst djece, ponašanja koja su kod male djece normalna u starijoj dobi mogu biti pokazateljem ozbiljne duševne bolesti. Također je važan kontekst obitelji, koja ima jak utjecaj na djetetove simptome i ponašanje. Treće, što je jednako važno za uzeti u obzir je činjenica da djeca često nemaju spoznajnu i jezičnu profinjenost potrebnu za točno opisivanje svojih simptoma. Budući da je mentalno zdravlje važno u istoj mjeri kao i tjelesno, problemi koji se uoče u ranijoj dobi mogu uvelike smanjiti broj i intenzitet psihičkih poremećaja u odrasloj dobi. Cilj screeninga mentalnog zdravlja učenika sedmih razreda osnovnih škola na zadarskom području je rana intervencija kojom se mogu kompenzirati ili korigirati problemi i uvjeti koji dovode dijete u rizik niza negativnih ishoda. Za ispitivanje mogućeg rizika za nastanak poremećaja kod učenika sedmih razreda Osnovnih škola Zadarske županije korišten je kratak SDQ upitnik naslovljen „Moje snage i poteškoće“ koji ispituje emocionalne poteškoće, poremećaje ponašanja, hiperaktivnost – poremećaje pažnje i probleme u odnosima s vršnjacima i prosocijalno ponašanje. Rezultati istraživanja screeninga mentalnog zdravlja učenika su u skladu s rezultatima prijašnjih istraživanja na istu temu gdje samo mali postotak djece (<5%) ima visoki rizik za nastanak bilo kakvog poremećaja u toj ranoj dobi.

Downloads

Objavljeno

2016-11-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi