Provedba projekta „Mentalno zdravlje za sve“

Autor(i)

  • Ana Š are Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Stela Klepac-Erstić Zavod za javno zdravstvo Zadar

Ključne riječi:

Mentalno zdravlje, prevencija ovisnosti, izvanbolničko liječenje ovisnosti, rehabilitacija ovisnika, savjetovalište za mentalno zdravlje

Sažetak

Projekt „Mentalno zdravlje za sve“ provodi se s ciljem omogućavanja veće dostupnosti skrbi za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti za korisnike iz većeg dijela županije, s naglaskom na udaljene dijelove županije opterećene niskim socikonomskim statusom stanovnika i nizom ostalih psihosocijalnih problema. Uključuje psihosocijalni tretman i dijagnostiku osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciju mentalnih poremećaja i ovisnosti te izvanbolničko liječenje i rehabilitaciju ovisnika u Benkovcu,   Biogradu n/M, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja. Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije   mentalnih poremećaja (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) s naglaskom na prevenciju ovisnosti: rad savjetovališta za mentalno zdravlje proširenog izvanbolničkim liječenjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova Zadarske županije; suradnja s Klubom liječenih alkoholičara - uključivanje u rad sa terapijskim grupama; suradnja s TZ „Mondo Nuovo“ i   Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika; promotivne aktivnosti; obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske županije te ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova života, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama.

Downloads

Objavljeno

2016-11-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi