RIZIčNI čIMBENICI ZA NASTANAK KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Autor(i)

  • Andrijana Nervo Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Ruzica Mrkonjić Visoka tehnička škola Bjelovar

Ključne riječi:

ključne riječi kardiovaskularne bolesti, čimbenici rizika

Sažetak

SAŽETAK

UVOD: Kardiovaskularne bolesti značajan su javnozdravstveni problem u cijelom svijetu. Vodeći su uzrok smrti u razvijenom svijetu pa tako i u Hrvatskoj.

činjenica da od kardiovaskularnih bolesti sve više obolijeva mlađa populacija obaju spolova je zabrinjavajuća a Svjetska Zdravstvena Organizacija procjenjuje daljnji porast oboljelih od ovih vrsta bolesti.

Svaka druga smrt u Hrvatskoj je prouzročena kardiovaskularnim bolestima s udjelom od 49,2% (25 631 osoba) u ukupnom mortalitetu 2010. godine.

Brojni su uzroci ili rizični čimbenici nastanka kardiovaskularnih bolesti a mogu se podijeliti on one na koje se može utjecati i na one na koje ne možemo utjecati. Rizični čimbenici na koje ne možemo utjecati su dob i spol te pozitivna obiteljska anamneza. Istraživanje je pokazalo da su najčešći faktori rizika koji uzrokuju kardiovaskularne bolesti: pretilost, tjelesna neaktivnost, nepravilna prehrana, pušenje i hipertenzija, odnosno faktori na koje se može utjecati.

CILJ ISTRAŽIVANJ:A: Ispitati pojavnost faktora rizika u populaciji osoba starijih od 50godina, te analizirati educiranost ispitanika.

MATERIJALI I ISPITANICI:Istraživanjem je provedeno na uzorku od 40 ispitanika.. Kao sredstvo rada korišten je upitnik (anonimni), kreiran samostalno za ovo istraživanje sa 18 pitanja

REZULTATI: Rezultati su pokazali značajno postojanje faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, ali i nedovoljnu educiranost ispitanika. Više pozornosti potrebno je posvetiti zdravstvenom prosvjećivanju kako bi se potencijalno smanjila smrtnost te rizik pojedinca da razvije kardiovaskularnu bolest tijekom života.

 

 

Author Biography

Ruzica Mrkonjić, Visoka tehnička škola Bjelovar

dipl.med.techn, ECCP

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi