Razlika u znanju o postupcima sterilizacije i dezinfekcije između sestara na ginekološko-porođajnom odjelu i operacijskih sestara

Autor(i)

  • Jadranka Ristić KB Sveti Duh

Ključne riječi:

sterilizacija, dezinfekcija, operacijska sestra, medicinska sestra

Sažetak

 

Postupci sterilizacije i dezinfekcije su preduvjet za efikasan i potpun rad i djelovanje u medicini. Zadovoljavajuće znanje omogućiti će sprečavanje intrahospitalnih infekcija, zaštitu pacijenata i osoblja. Osoba koja je najodgovornija za pravilno provođenje postupaka sterilizacije i dezinfekcije je medicinska sestra. Bez obzira na to što u svim bolnicama postoji centralna sterilizacija koja se brine za sterilnost instrumenata i ostalog pribora koji se koristi za vrijeme operacija i drugih zahvata, medicinska sestra na odjelu, u sali, u poliklinici mora biti educirana o zakonitostima sterilizacije i dezinfekcije. Ona je prva koja dolazi u dodir sa pacijentom i sa instrumentima i ostalim priborom.

Iz prikazane ankete možemo utvrditi da odjelne i operacijske sestre imaju slično znanje o sterilizaciji i dezinfekciji. Operacijske sestre   su nešto više educirane, imaju nešto više znanja i iskustva u području dezinfekcije jer se one svakodnevno susreću sa postupcima dezinfekcije. Š to se tiče sterilizacije ona se uglavnom odvija u centralnoj sterilizaciji, što ne opravdava površno znanje o nekim postupcima sterilizacije. Naime pokazalo se da će operacijske sestre dobro znati način sterilizacije pojedinog materijala, pakiranje i sortiranje, ali ne i točan postupak, odnosno visinu temperature sterilizatora za pojedini materijal. To je posljedica podijeljenosti poslova u bolnicama.

Odjelne pak sestre iznenađuju nezadovoljavajućim odgovorima o dezinfekciji ubodnog mjesta uvođenja I.V. kanile, što može biti posljedica neinformiranosti o novim postupcima zbog nedostatka vremena i malog broja sestara na odjelima. Stoga je naš zaključak da je potrebna trajna edukacija, a osobito u takvim temeljnim područjima kao što su postupci dezinfekcije i sterilizacije.

Downloads

Objavljeno

2018-07-13

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi