„Traumatološke ozljede u Općoj bolnici Bjelovar“

Autor(i)

  • Toni Božičević OPĆA BOLNICA BJELOVAR
  • ZRINKA PUHARIĆ VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • MARIJA PETEK VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • RUŽICA MRKONJIĆ KLINIčKA BOLNICA DUBRAVA, ZAGREB

Ključne riječi:

traumatologija, prijelomi, Opća bolnica Bjelovar, javnozdravstveni značaj

Sažetak

Traumatologija je grana medicine koja se bavi hitnim prijemom i liječenjem nezgoda.   Riječ   traumatologija dolazi od grčke riječi trauma što znači ozljeda ili rana. Konstantni porast broja ozlijeđenih osoba i sve veća težina ozljeda povećavaju važnost traumatologije i u medicini i u društvu općenito. Uglavnom se traumatološke ozljede događaju u kući, na poslu i u prometu.

U razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. odjel traumatologije Opće bolnice Bjelovar   zbrinuo je 830 pacijenata, dok je pacijenata s traumatološkom dijagnozom, ali zadržanih na odjelu kirurgije bilo je 903. Od toga većina pacijenata su starije životne dobi (63,90%). Od ukupno 830 pacijenata na odjelu traumatologije u Općoj bolnici Bjelovar, njih 558 bilo je muškog spola (67,23 %), a 272 ženskog spola (67,23 %). U Općoj bolnici Bjelovar, od ukupnog broja analiziranih pacijenata na odjelu traumatologije (612 pacijenta), najveći broj pacijenata bilo sa prijelomom bedrene kosti (21.57% ili 132 pacijenta). 96 pacijenata, tj. 15,68% imalo je prijelom potkoljenice ili nožnog zgloba. 78 pacijenata, tj. 12,74% imalo je prijelom ramena i nadlaktice, a 73 pacijenta (11,93%) sa prijelomom ramena i podlaktice. Pacijenata sa površinskom ozljedom glave bilo je 61 ili 9,97%. Prijelom rebara, prsne kosti i kralježnice imalo je 54 pacijenta ili 8,82%. Pacijenata sa intrakranijalnim ozljedama bilo je 53, tj. 8,66% od ukupnog broja. Prijelom lumbalne kralježnice i kosti imalo je 50 pacijenata, tj. 8,17%. Pacijenata sa politraumama, tj. višestrukim ozljedama najmanje dva različita organa ili sustava bilo je 4, tj. 0,65%. Pacijenata s čistim opekotinama bilo je 11, tj. 1,80%.

Author Biographies

Toni Božičević, OPĆA BOLNICA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

ZRINKA PUHARIĆ, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

MARIJA PETEK, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

RUŽICA MRKONJIĆ, KLINIčKA BOLNICA DUBRAVA, ZAGREB

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi