„Znanje i praksa odraslih ginekoloških pacijentica vezana uz kontracepciju“

Autor(i)

  • Mirna Žulec VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Kristina Vladić VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Zrinka Puharić VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Ina Stašević VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR
  • Darko Ropac VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Ključne riječi:

kontracepcija, znanje pacijentica, korištenje kontracepcije

Sažetak

Kontracepcija je tema koja već desetljećima zaokuplja javnost. Različite kontracepcijske metode najvjerojatnije postoje koliko i ljudski rod, ali je kroz stoljeća to bila tema o kojoj se nije u javnosti govorilo. Cilj rada je bio ispitati znanje pacijentica o kontracepciji i njeno korištenje. Korišten je upitnik, koji je sadržavao nekoliko cjelina s pitanjima o znanju pacijentica o metodama kontracepcije, mogućim kontraindikacijama kontracepcije, osobnom iskustvu, prisutnim mogućim popratnim pojavama i metodama kontracepcije koje su koristile ili sada koriste te osnovnim podacima o ispitanicama. Anonimno su anketirane 123 osobe. Kontracepciju koristi 29,2% ispitanica, najčešće kondom 48,6%. Polovina ispitanica 43,09% navodi da se prethodno konzultirala s liječnikom a 51,2% ne zna da je pušenje kontraindikacija za uzimanje oralnih kontraceptiva. Rezultati ukazuju na potrebu za zdravstvenim edukativnim intervencijama o temama menstrualnog ciklusa, hormonalne kontracepcije, o eventualnim mogućnostima nastanka nuspojava korištenjem oralnih kontraceptiva, te o djelovanju postkoitalne kontracepcijske tablete. Potrebno je intenzivirati edukaciju o štetnosti pušenja u ženskoj populaciji. Medicinske sestre, koje su dovoljno educirane u području kontracepcije, mogu preuzeti ulogu edukatora i nametnuti se svojim znanjem, iskustvom i vještinama u provođenju zdravstvenog prosvjećivanja, kako u zdravstvenim ustanovama tako i u obrazovnim institucijama svih razina.  

Author Biographies

Mirna Žulec, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Kristina Vladić, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Zrinka Puharić, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Ina Stašević, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Darko Ropac, VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

VISOKA TEHNIčKA Š KOLA BJELOVAR

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi