KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka

Autor(i)

  • Gordana Š antek-Zlatar Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica
  • marina friščić visoka tehnička škola bjelovar
  • mirna žulec Visoka tehnička škola- Bjelovar

Ključne riječi:

mjerenje arterijskog krvnog tlaka, dipper, non-dipper, utjecaj sredine, arterijska hipertenzija

Sažetak

Zapaženo je da sredina u kojoj se pacijent nalazi može imati veliki utjecaj na izmjerenu vrijednost, a   varijabilnost   istih utjecala je na širu upotrebu KMAT-a, kontinuiranog 24-satnog mjerenja arterijskog tlaka. Primjena ove dijagnostičke metode omogućava točniju dijagnostiku i adekvatniji terapijski pristup.

Author Biographies

Gordana Š antek-Zlatar, Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica

OB Koprivnica Nefrologija i endokrinologija- glavna sestra odjela, diplomirana medicinska sestra

VTŠ Bjelovar, studij sestrinstva - predavač  

marina friščić, visoka tehnička škola bjelovar

OB Koprivnica- glavna sestra OHP -dipl.med sestra

 VTŠ - Bj- predavač

mirna žulec, Visoka tehnička škola- Bjelovar

VTS-Bjelovar- viši predavač

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi