Utjecaj stresa u vrijeme ispitnih rokova na zdravlje studenata

Autor(i)

  • Ivana Raković
  • Renata Roknić
  • Andrea Vukša

Ključne riječi:

Ključne riječi, psihološki stres1, zdravlje2, ispitni rokovi3, studenti4.

Sažetak

SAŽETAK

 Uvod  Fizički i psihički integritet organizma temelji se na održavanju dinamičke ravnoteže, homeostaze, djelovanjem složenog zbira reakcija živčanog, hormonskog i imunosustava. Stanje narušene homeostaze naziva se stresom, a podražaj koji je izazvao stres - stresorom. Stresori mogu biti različiti, od kataklizmičkih zbivanja koji su stresni za cijelu populaciju, do svakodnevnih situacija poput gužve u prometu koja osobu dovodi u stanje stresa. Stres je uobičajeno, svakodnevno iskustvo svakog pojedinca. Govoreći o studentima, studij je za većinu vrlo stresno razdoblje. Sve je veći broj studenata koji izvještavaju o tome da im je često narušeno zdravlje, a kao uzrok navode psihološki stres u vrijeme ispitnih rokova.  Metode

 

Provedena je online anketa među studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Anketa obuhvaća reakcije na stresne situacije u obliku emocionalnih, tjelesnih, kognitivnih i ponašajnih poteškoća kao odraz stresa pred ispite. U anketi je sudjelovalo 155 studenata prve, druge i treće godine sa različitih zdravstvenih smjerova.

Rezultati

Rezultati ankete prikazuju veliku mjeru pojave tegoba štetnih po zdravlje u studentskoj populaciji za vrijeme ispitnih rokova. Kod svakog pojedicna prisutni su višestruki simptomi, koji se ispoljavaju u većoj mjeri na emocionalnom i kognitivnom području te u manjoj mjeri u tjelesnom stanju i ponašanju studenata.

Zaključak

Reakcije na stres, koliko god bile zahtjevne zbog povišene aktivnosti više sustava organizma, u biti su korisne i poželjne jer omogućavaju ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže. Međutim, ako su stresne reakcije učestale ili dugotrajne, predstavljaju opterećenje za organizam. Ukoliko se organizam ne uspije oduprijeti i vratiti homeostazu, dolazi u stanje distresa koje može organizam učiniti podložnim bolestima.

Ključne riječi: psihološki stres1, zdravlje2, ispitni rokovi3, studenti4.

Kontakt: Ivana Raković

E-mail: ivanarakovic2@gmail.com

Tel: 0977630890

Andresa: B.J.Jelačića 19, Selci čakovački

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi